Chính sách bảo hành

X-Light Việt Nam xin lỗi vì sự cố khiến thiết bị của quý khách bị hỏng và phải đi bảo hành. X-Light Việt Nam có 2 hỗ trợ dành riêng cho khách hàng độ đèn tại X-Light Việt Nam trong thời gian đi bảo hành như sau:

X-Light Việt Nam cung cấp cho khách hàng một đèn khác đã qua sử dụng để khách hàng sử dụng tạm thời trong thời gian bảo hành. Chi tiết máy cung cấp quý khách có thể hỏi nhân garage thị hoặc xem trên giấy tiếp nhận bảo hành/sửa chữa dịch vụ.

Bảo hành có cam kết trong 12 đến 36 tháng Nếu máy gửi đi bảo hành quá 15 ngày hãng chưa trả đèn cho khách hàng, hoặc phải bảo hành lại sản phẩm lần nữa trong 30 ngày kể từ lần bảo hành trước), khách hàng được áp dụng phương thức Hư gì đổi nấy ngay và luôn hoặc Hoàn tiền với mức phí giảm 50%

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho sản phảm còn trong điều kiện bảo hành.